<<< NAAR BEDRIJVEN


"Tai Chi heeft mij bewuster gemaakt van mijn lichaam en geest. Via Tai Chi heb ik mijn grenzen leren kennen, verder verkend en verlegd. Bovendien ben ik dichter bij mijn eigen kern gekomen.

In mijn lessen hoop ik mijn enthousiasme voor Tai Chi en Qigong over te dragen en zodoende een impuls te geven aan ieders eigen bewustzijn van lichaam en geest."

~ Lely Oei